Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Sinh Nhật con ...


Chiều nay nhộn nhịp rộn vui
Sinh nhật con đã đến rồi tháng ba
Vui vầy bên bạn cùng hoa
Nụ cười hạnh phúc  bao là yêu thương.

Mừng con mười bảy tuổi xuân