Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014


MỘNG XUÂN

Mơn mởn mai vàng vươn sức sống
Xuân lòng, xuân mộng ngỡ ngàng trông
Xuân về hương thắm bao hoài mộng
Muôn lời cung chúc ánh xuân hồng.